logo

Ett äldre timmerhus har flyttats till en ny plats.

Huset är flyttat till platsen. Man har varit tvungen att ersätta många av stockarna på gaveln.

Överenhörna, foto: Ulfstrand, Anna, 2002