logo

De två nedersta stockvarven har bytts ut. Isolering av näver mot stengrunden.

Syllen och ytterligare ett stockvarv har ersattas med nytt timmer. Mellan syllen och stengrunden ligger näver som fuktisolering.

Överenhörna, foto: Ulfstrand, Anna, 2002