logo

Timrat magasin. Torslunda gård.

Att uppföra byggnader av liggande timmer har varit mycket vanligt i vårt land. Bostadshusen är vanligen klädda med träpanel, medan magasin och andra uthus ofta kan stå utan brädfodring.

Torslunda, foto: Ulfstrand, Anna, 1998