logo

Ett segment av WP-villan lyfts på plats 1960.

Ett segment av WP-villan lyfts på plats. Villan tillverkades i flera "volymelement" i en fabrik i Bräcke. Widmark och Platzer AB 1960.

Bräcke, foto: Okänd, 1960