logo

Snö samlas på vattbrädan.

Kraftig naturstensgrund förstärkt med kalkbruk. Vattbrädan skyddar grunden mot inträngande fukt.

Åsöberget, foto: Ulfstrand, Anna, 2003