logo

En snedställd vattbräda skyddar stengrunden.

En snedställd vattbräda skyddar stengrunden. Skadad panel har på traditionellt vis ersatts med en liggande bräda.

Åsöberget, foto: Ulfstrand, Anna, 2003