logo

Efter utbyte av underlagspapp och läkt läggs äldre lertegelpannor tillbaka

Det är ofta underlagspapp och läkt som behövs bytas ut. Lerteglet har en lång livslängd.

Åsöberget, foto: Ulfstrand, Anna, 2003