logo

Skivtäckt enkelfalsat tak av 1700-tals typ med parallella skarvar och små plåtformat.

Hus på Åsöberget. Plåtformaten är små, 45 x 59 cm.

Åsöberget, foto: Ulfstrand, Anna, 2003