logo

Takfot med stånd- eller fotränna

Stånd- eller fotränna med utkastare och stuprör med skarpa vinklar, Åsöberget.

Åsöberget, foto: Ulfstrand, Anna, 2003