logo

Enkupigt lertegel och hög slank skorsten. Åsöberget Stockholm.

Höga och slanka skorstenar utmärker perioden fram till 1850. Skorstenen är placerad långt ner på takfallet. Det enkupiga takteglet var vanligt fram till slutet av 1800-talet. Åsöberget. Stockholm.

Åsöberget, foto: Ulfstrand, Anna, 2003