logo

När alkydoljefärg flagar är det med stora hårda färgflagor.

När färgen flagnar ser man att den har lagt sig utanpå träet utan att alls tränga in.

Värmdö, foto: Ulfstrand, Anna, 2003