logo

Plankstomme i sommarvilla på Värmdö.

Sommarvilla på Värmdö. Väggkonstruktionen består av plankstomme med papp och panel på förvandring. Skadade plank har bytts ut.

Värmdö, foto: Ulfstrand, Anna, 2003