logo

När akrylatfärg (plastfärg) lossnar från underlaget kan man dra bort den som en plastfilm.

Det är svårt att underhållsmåla en yta som är målad med plastfärg.

Värmdö, foto: Ulfstrand, Anna, 2003