logo

Vedtak på Moragården, Skansen.

Ena fallets takved skjuter över nocken som en kam. Moragården, Skansen.

Skansen, foto: Ulfstrand, Anna, 1998