logo

Skador under fönstret. Timmerstommen har lagats med tegel.

En gammal lagning doldes under panelen. Vatten har runnit in i timmerstommen under fönstret. Det skadade timret har ersatts med tegel och murbruk.

Vattholma, foto: Rönn, Staffan, 2002