logo

Stora Väsby. Den moderna förortsbebyggelsen runt Stockholm har ofta vuxit upp på mark som tillhört d

Stora Väsbys rokokoherrgård från mitten av 1700-talet med den moderna storskaliga bebyggelse i bakgrunden. Upplands Väsby

Stora Väsby, foto: Lundkvist, Ingvar