logo

Underhåll är särskilt viktigt på fönster.

Skador beror ofta på eftersatt underhåll. Ofta har färg flagnat, virket torkat ut och delar av kittet lossnat. Detta är relativt enkelt att åtgärda. Rötskadade partier kan tas bort och skarvas med nytt virke men ofta är omkittning och målning tillräckliga åtgärder. Använd traditionella material som linoljekitt och äkta linoljefärg. Då blir det lättare att underhålla i framtiden.

Tynningö, foto: Okänd, 2003