logo

Äldre dörrar har ofta en dekorativ utformning. Det lönar sig att spara och reparera en dörr. Wincklerska slöjdskolan, foto: Ulfstrand, Anna, 1992