logo

Tegeltak på Södermanlands enskilda bank

I möten mellan takfall, takkupor o s v är diskreta plåtinskott.

Centralhuset, foto: Okänd, 1926 ca