logo

Stengrunden har förstärkts med kalkbruk.

Stengrunden har förstärkts med kalkbruk.

Lögla gård, foto: Ulfstrand, Anna, 2002