logo

Locklistpanel på Södertäljevilla.

Locklistpanel på Södertäljevilla.

, foto: Ulfstrand, Anna, 1998