logo

Den röda stugan med sadeltak utgör en värdefull tradition

Den faluröda fasadfärgen i kontrast mot landskapets grönska är en typisk svensk företeelse.

Massums by, foto: Stigholt, Johan, 1997