logo

Ekebyhovs slott med s├Ąteritak.

Säteritaket med fönster i italianen utgör en viktig del av arkitekturen.

Ekebyhov, foto: Kihlborg, Brita, 1978