logo

Takfot med profilerad takfotlist

Bygge och bo villafasad från 1925.

Bygge och Bo, foto: Ulfstrand, Anna, 1998