logo

Utbyte av stickspån på ett av Skansens hus Skansen, foto: Bråkenhielm, Theresia, 2003