logo

Takfot på hus byggt 1929.

Huset är flyttat från Ritorp till Överjärva, Solna 1994-95.

Överjärva gård, foto: Ulfstrand, Anna, 1998