logo

Utbyte av stickspån på Lotteristugan, Skansen. Skansen, foto: Bråkenhielm, Theresia, 2003