logo

Halmtak på lada, soldattorpet Skansen.

Halmen på nocken byts ut och ersätts med nytt som sätts fast med grenslade, sammanbundna trän.

Skansen, foto: Bråkenhielm, Theresia, 2003