logo

Åstak med mittås och sidoåsar

Älvrosgården, Skansen.

Skansen, foto: Bråkenhielm, Theresia, 2003