logo

Knäpptak av plank.

Älvrosgården, Skansen.

Skansen, foto: Bråkenhielm, Theresia, 2003