logo

Pulpettak

Pulpettak är vanligt förekommande på enklare byggnader som denna. Klubbhus i Täby.

F2-området i Södra Hägernäs, foto: Ulfstrand, Anna, 2000