logo

 Funkisvillor i Södra Ängby, Stockholm.

Plåttakens färger varierar, i övrigt har byggnaderna en likartad utformning.

Södra Ängby, foto: Norrman, Jan, 1992