logo

Löv samlar fukt som om det får ligga kvar på sikt leder till rost.

Ståndränna med lövsamling.

Åsöberget, foto: Ulfstrand, Anna, 2003