logo

 Blymönja och zinkfasfatfärg.

Vasatornet, Rydboholm med blymönja på takfall med äldre svartplåt och zinkfasfatfärg på galvaniserad plåt.

Rydboholm, foto: Lilja, Kersti, 2003