logo

Grundmålning med zinkfosfatfärg på galvaniserad plåt.

Målare från AB Oscar Jansson plåt och smide grundmålar plåttaket på Vasatornet, Rydboholm med zinkfosfatfärg.

Rydboholm, foto: Lilja, Kersti, 2003