logo

Grundmålning med zinkfosfatfärg

Vasatornet, Rydboholm.

Rydboholm, foto: Lilja, Kersti, 2003