logo

Erik Dahlbergs gravkor, Turinge kyrka med nytt koppartak. Turinge kyrka, foto: Ulfstrand, Anna, 1992