logo

Penslar och roller för limfärgsmålning.

Johan Furuvik, Furuviks måleri visar penslar och roller för limfärgsmålning. Från vänster, anstrykare, moddlare, roller och elementpensel.

Åsöberget, foto: Ulfstrand, Anna, 2003