logo

Till limfärgsmålning av taklister och hörn använder Johan Furuvik en stor elementpensel.

Johan Furuvik, Furuviks måleri. Byggnad på Åsöberget, Södermalm.

Åsöberget, foto: Ulfstrand, Anna, 2003