logo

Johan Furuvik använder först rollern till att " lägga på limfärgen".

Johan Furuvik, Furuviks måleri. Hus på Åsöberget, Södermalm.

Åsöberget, foto: Ulfstrand, Anna, 2003