logo

Sotlucka och spjäll till kakelugn.

Smidet tas också om hand vid nedmontering av kakelugnar.

Ringvägen, foto: Sundström, Elisabeth, 2003