logo

Utanpåliggande kammarlås med spolformigt vred och regel.

Det sena 1800-talets och tidiga 1900-talets kammarlås är mindre än tidigare, kvadratiska med invändig regel och ett litet vred.

Skansen, Arbetarbostaden., foto: Ek, Mattias, 2004