logo

Tidstypisk exteriör med gul locklistpanel, rött tegeltak, tvåluftsfönster och litet skärmtak. Skogst

Skogstorp i Järfälla, uppfört av AB Svenska Trähus, är exempel på ett större sammanhängande område med egnahemsbebyggelse. Villorna bestod till en början av tre rum och kök, samt källare. Fasaderna hade locklistpanel eller puts i ljusa färger, som grått, gult eller beige. I dag är många av villorna förändrade, genom om- och tillbyggnader och byte av fasadmaterial. De bäst bevarade villorna finns längs Relävägen.

Skogstorp, foto: Stigholt, Johan, 1997