logo

1950-talsvillor vid Betselvägen, Järfälla.

Vid Betselvägen i Järfälla finns ett mindre område med 1950-talshus. Villorna har putsade fasader och flacka sadeltak.

Betselvägen, foto: Lundberg, Agneta, 1990