logo

Radhus i Mölna på Lidingö, ritade av Nils Tesch.

Arkitekterna Nils Tesch, Ove Hidemark och Bengt Asplund utarbetade stadsplanen 1954. Området innehåller 52 radhus och sex villor ritade av Nils Tesch. Husen är uppförda i tegel som slammats i grått. På taken ligger enkupigt tegel.

Mölna, foto: Ulfstrand, Anna, 1998