logo

Putsad trästomme med spräckpanel som underlag.

Putsad träbyggnad där diagonala ribbor, s k spräckpanel, spikats fast i stommen för att få putsen att fästa. Värmdö.

Norra Lagnö, foto: Ulfstrand, Anna, 2002