logo

En tidstypisk villa från 1960-talet klädd i rött fasadtegel.

En tidstypisk villa från 1960-talet klädd i rött fasadtegel. Backslingan, Huddinge.

Kv Kortleken, Spelkortet, Damen, Knekten, del av Riddaren, foto: Boogh, Elisabeth, 2002