logo

Kök i WP-villan i Berghem 1967.

Familjen Hammar i köket i WP-villan i Berghem 1967. Järfälla.

Berghem, foto: Hasselrot, Pehr, 1967