logo

Huset är borta - skorstensstocken står kvar.

Huset är borta - skorstensstocken står kvar. Resterna av Stora Grundmar. Utö, Haninge.

Utö, foto: Olsson, Carl-Wilhelm