logo

Sommarvilla från 1870-talet med sekundära verandor

Sommarvilla uppförd på 1870-talet, verandorna från 1880-talet blev glasade år 1905.

Södernäs 1, foto: Ek, Mattias, 2004